Gezinsonderzoek

Gezinsonderzoek wordt ingezet om een goede (eerste) indruk te krijgen van de relaties die jullie in het gezin onderling met elkaar hebben.  

Gezinsonderzoek draagt bij aan het begrijpen van jullie onderlinge reacties op elkaar, als logische verschijnselen. 

Daarnaast wordt gezinsonderzoek ingezet om een beeld te krijgen van de invloed van deze relaties op eventuele individuele klachten van een gezinslid. En omgekeerd van de invloed van eventuele individuele klachten op de onderlinge relaties.  

Een gezinsonderzoek levert vaak nuttige informatie op. 

Deze informatie kan bijvoorbeeld helpen in het maken van keuzes voor het soort behandeling dat best passend is. Ook kan de informatie bijdragen aan de behandeling van klachten van een gezinslid; de sterke kanten van jullie relaties benutten om tot verandering te komen. Ook kan de informatie een duidelijk beeld geven van wat jullie als gezin nodig hebben om weer op krachten te komen of een gewenste veranderslag te maken. 

Doorgaans bestaat het gezinsonderzoek in mijn praktijk uit twee sessies van 90 minuten. De eerste sessie met het gehele gezin, de tweede met alleen de ouders.