Gezinstherapie

Gezinstherapie, ook wel systeemtherapie genoemd, is een vorm van therapie met het gehele gezin. Mijn streven is om de krachten van jullie als gezin te benutten om de problemen die jullie ervaren weg te nemen of te verlichten. Problemen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit onderlinge conflicten, de impact van individuele problematiek op de onderlinge relaties, het hervinden van de weg na een scheiding, trauma, verlies, etc. Ook kunnen er spanningen ontstaan wanneer het als gezin niet goed lukt om een overgang na een volgende fase te maken, bv wanneer de kinderen in de adolescentie komen.

In de gesprekken is het voor mij van belang om boven tafel te krijgen wie jullie als ‘team’ zijn in jullie goede doen. Hoe werken jullie samen, hoe zijn jullie posities t.o.v. elkaar, hoe vullen jullie elkaar aan, waar genieten jullie van, lachen jullie om, etc. 

Vervolgens gaan we helder krijgen op welke gebieden deze samenwerking verstoord is geraakt. Daarbij is het uitgangspunt dat het nooit de bedoeling van een gezinslid is om de sfeer thuis met opzet te verstoren. Er is geen oordeel. Wel is er eigen verantwoordelijkheid voor ieders bijdrage aan de sfeer en de uitdaging elkaar te helpen deze verantwoordelijkheid (opnieuw) te nemen. 

Wanneer we de dynamiek snappen, komen de oplossingen vaak als vanzelf. Deze gaan we een tijdje oefenen om ze eigen te maken. We sluiten de therapie af wanneer jullie weer vertrouwen hebben in jullie ‘goede doen’. 


Gezinstherapie is een therapie op maat. Wanneer werken met het gehele gezin (nog) niet mogelijk is, kan gestart worden met delen van het gezin, ook individueel. Ook is het denkbaar dat grootouders, ooms en tantes, een vertrouwde buurvrouw, etc, deelnemen; ieder die maar bijdraagt aan het herstel van jullie eigen kracht als gezin. Deze deelname kan letterlijk, maar ook figuurlijk zijn. Daarbij hebben jullie als gezin de regie. Ook maakt de leeftijd van de kinderen niet uit; gezinstherapie is voor iedereen even toegankelijk.


Mijn werkstijl is warm, nuchter en luchtig. Mijn ervaring met gezinstherapie is dat er ondanks alles veel gelachen wordt in de kamer. Gezinnen vinden hun energie en hun plezier in elkaar vaak weer terug. Het wordt als een hele opluchting ervaren om (weer) jezelf te kunnen zijn in verbinding met elkaar.